Szegeden születtem és itt is életem egészen első éves egyetemista koromig. Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen kezdtem meg, gyógypedagógia szakon. Ezután Budapesten, az ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karára átjelentkezve folytattam. Logopédia szakirányos vagyok, s majd a mesterszak elvégzése után afáziával, klinikai logopédiával szeretnék foglalkozni.
A Tiszavirággal 2017. májusában talákoztam, mikor Csány Juli megkeresett, hogy nincs-e kedvem csatlakozni?  Nem sokat tudtam akkor még a közösségről, de hamar éreztem, hogy itt a helyem.
Életem szerves részét képezi továbbá a cserkészet, a néptánc és a népéneklés, s a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítványnál is tevékenykedem. 
Életcélomat (melyet a közösségben is próbálok megvalósítani) talán Szent-Györgyi Albert szavaival lehet legjobban kifejezni: "Uram, azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem a teremtés rám eső zugát. Hogy fénnyel, meleggel, jóakarattal és örömmel töltöm el világomat."  Az Út nehéz, de hiszem, hogy Isten a tenyerén hordoz.